W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi Adobe Creative Cloud for teams (odnowienie licencji) na następujących warunkach:

  • liczba stanowisk (użytkowników): 2,
  • licencja ograniczona czasowo,
  • okres trwania licencji: 12 miesięcy,
  • licencja przeznaczona dla instytucji rządowych (GOV),
  • wersja językowa: angielska,
  • VIP NUMBER C378735F94E4848456BA.

Oferty należy przesyłać do dnia 7 sierpnia 2019 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy: promocja@efs.mrpips.gov.pl

Ofertę należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 1) podając zarówno ceny netto, jak i brutto realizacji usługi. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie. Po wyborze wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługa sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania

Wzór formularza ofertowego (DOC, 122.5 KB)