Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuję, że z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 pt. „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia” zamyka nabór wniosków o dofinansowanie z dniem 14 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19