W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/20 „Działania edukacyjne na rzecz kadry zarządzającej i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z zakresu superwizji” publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 wniosek. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został skierowany do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/20 (PDF, 140.74 KB)