W marcu 2018 roku MRPiPS podpisało 6 kolejnych umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta oraz 3 umowy na realizację projektów zakładających wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0129/17
  Tytuł projektu: Komplementarni w działaniu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
  Siedziba Beneficjenta: Częstochowa
  Wartość projektu: 824 487,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 824 487,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 08.03.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0133/17
  Tytuł projektu: Nowa formuła pracy w OPS w Deszcznie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Deszczno/Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie
  Siedziba Beneficjenta: Deszczno
  Wartość projektu: 422 046,22 PLN
  Wartość dofinansowania: 422 046,22 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 21.03.2018 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0136/17
  Tytuł projektu: Profesjonalni i Pomocni
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 575 255,00  PLN
  Wartość dofinansowania: 575 255,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r.
  Data podpisania umowy: 20.03.2018 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0137/17
  Tytuł projektu: Nowe horyzonty pomocy społecznej w Gminie Byczyna
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Byczyna / Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Siedziba Beneficjenta: Byczyna
  Wartość projektu: 315 039,16 PLN
  Wartość dofinansowania: 315 039,16 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 19.03.2018 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0138/17
  Tytuł projektu: Nowa jakość pomocy społecznej w Sochaczewie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Sochaczew/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie
  Siedziba Beneficjenta: Sochaczew
  Wartość projektu: 421 686,23 PLN
  Wartość dofinansowania: 421 686,23 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 14.03.2018 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0139/17
  Tytuł projektu: Czas na zmiany - skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kłodawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
  Siedziba Beneficjenta: Kłodawa
  Wartość projektu: 420 777,43 PLN
  Wartość dofinansowania: 420 777,43 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 14.03.2018 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0208/17
  Tytuł projektu: Liderzy kooperacji
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  Siedziba Beneficjenta: Rzeszów
  Wartość projektu: 12 893 572,46 PLN
  Wartość dofinansowania: 12 893 572,46 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.03.2018 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0207/17
  Tytuł projektu: Kooperacja – efektywna i skuteczna
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  Siedziba Beneficjenta: Toruń
  Wartość projektu: 11 977 479,39 PLN
  Wartość dofinansowania: 11 977 479,39 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.03.2018 r
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0209/17
  Tytuł projektu: KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  Siedziba Beneficjenta: Katowice
  Wartość projektu: 9 966 995,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 9 966 995,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 31.03.2021 r.
  Data podpisania umowy: 28.03.2018 r.