W sierpniu 2017 r. podpisano 3 umowy na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy nr: POWR.02.04.00-IP.03-00-001/17 w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy oraz POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER 2014-2020.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0074/17
  Tytuł projektu: „Akademia Profesjonalnych Kadr Instytucji Rynku Pracy”
  Nazwa Beneficjenta: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 1 290 240,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 251 532,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 30.09.2018 r.
  Data podpisania umowy: 16.08.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0002/16
  Tytuł projektu: „Dla rodziny” – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
  Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
  Siedziba Beneficjenta: Szczecin
  Wartość projektu: 5 519 027,80 PLN
  Wartość dofinansowania: 5 352 724,80 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.
  Data podpisania umowy: 03.08.2017 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0003/16
  Tytuł projektu: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
  Nazwa Beneficjenta: Województwo Małopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Kraków
  Wartość projektu:  4 929 780,75 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 781 887,33 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2020 r.
  Data podpisania umowy: 31.08.2017 r.