Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w czerwcu 2018 r. podpisało:

 • umowę o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego PO WER 2014-2020

oraz

 • umowę o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER 2014-2020.
 1. Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0034/18
  Tytuł projektu: „Work & Life Balance Hub”
  Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 4 268 455,00PLN
  Wartość dofinansowania: 4 268 455,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.10.2021 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.04.00-00-0093/18
  Tytuł projektu: „Szkolenia pracowników OHP w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”
  Nazwa Beneficjenta: Inkubator Technologiczny Markiz sp. z o.o.
  Siedziba Beneficjenta: Puławy
  Wartość projektu: 1 032 076,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 1 001 066,11 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 08.06.2018 r.