W styczniu 2021 podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 mającego na celu wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług.

Informacje o projekcie:

 • Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0047/20
  Tytuł projektu: „Centrum Usług Społecznych w Łapach”
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Łapy
  Wartość projektu: 3 071 880,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 3 071 880,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 2021-01-01 - 2023-12-31
  Data podpisania umowy: 11.01.2021 r.