W czerwcu 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 9 kolejnych umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne, realizowanego w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER.

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0159/17
  Tytuł projektu: Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Zator/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze
  Siedziba Beneficjenta: Zator
  Wartość projektu: 412 406,18 PLN
  Wartość dofinansowania: 412 406,18 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2019 r.
  Data podpisania umowy: 05.06.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0164/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie Systemu Usprawnień Organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Sompolno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie
  Siedziba Beneficjenta: Sompolno
  Wartość projektu: 176 337,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 176 337,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 29.06.2018 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0165/17
  Tytuł projektu: Dobra zmiana -> w stronę klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kępno/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
  Siedziba Beneficjenta: Kępno
  Wartość projektu: 450 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 450 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2018 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0166/17
  Tytuł projektu: Pozytywna zmiana
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Siemianowice Śląskie/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
  Siedziba Beneficjenta: Siemianowice Śląskie
  Wartość projektu: 324 231,33 PLN
  Wartość dofinansowania: 324 231,33 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 30.11.2019 r.
  Data podpisania umowy: 05.06.2018 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0176/17
  Tytuł projektu: Czas na zmiany - Zmieniamy się!
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
  Siedziba Beneficjenta: Swarzędz
  Wartość projektu: 320 097,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 320 097,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 02.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 27.06.2018 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0186/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Łańcut/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Łańcut
  Wartość projektu: 276 752,73 PLN
  Wartość dofinansowania: 276 752,73 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.09.2019 r.
  Data podpisania umowy: 26.06.2018 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0193/17
  Tytuł projektu: Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Myślenice/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Myślenice
  Wartość projektu: 407 351,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 407 351,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 31.10.2019 r.
  Data podpisania umowy: 29.06.2018 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0202/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Kąkolewnica
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kąkolewnica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy
  Siedziba Beneficjenta: Kąkolewnica
  Wartość projektu: 411 375,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 411 375,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 29.06.2018 r.
 9. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0203/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Międzyrzec Podlaski
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Międzyrzec Podlaski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
  Siedziba Beneficjenta: Międzyrzec Podlaski
  Wartość projektu: 410 750,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 410 750,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2019 r.
  Data podpisania umowy: 29.06.2018 r.
 10. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0210/17
  Tytuł projektu: Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego
  Nazwa Beneficjenta: Sylpo System Sp. z o. o. Siedziba Beneficjenta: Lublin
  Wartość projektu: 20 742 810,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 20 742 810,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 27.06.2018 r.