W lutym 2018 roku MRPiPS podpisało 8 kolejnych umów o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020 oraz 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu złożoną w odpowiedzi na konkurs dotyczący wypracowania i upowszechnienia modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych PO WER 2014-2020.


Poniżej lista projektów w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0121/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień  organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane  na poprawę  obsługi klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu
  Siedziba Beneficjenta: Luboń
  Wartość projektu: 329 435,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 329 435,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 16.02.2018 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0122/17
  Tytuł projektu: Sprawniej i lepiej. Modernizacja organizacyjna OPS w Kępicach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kępice/Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach
  Siedziba Beneficjenta: Kępice
  Wartość projektu: 367 290,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 367 290,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.07.2019 r.
  Data podpisania umowy: 02.02.2018 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0123/17
  Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Skawina/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
  Siedziba Beneficjenta: Skawina
  Wartość projektu: 384 100,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 384 100,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.07.2019 r.
  Data podpisania umowy: 07.02.2018 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0127/17
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Nysa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
  Siedziba Beneficjenta: Nysa
  Wartość projektu: 740 716,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 740 716,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 02.02.2018 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0128/17
  Tytuł projektu: Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Kędzierzyn-Koźle/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Siedziba Beneficjenta: Kędzierzyn-Koźle
  Wartość projektu: 413 381,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 413 381,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 02.02.2018 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0130/17
  Tytuł projektu: Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze/Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Klucze
  Wartość projektu: 346 746,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 346 746,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 09.02.2018 r.
 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0131/17
  Tytuł projektu: Nowe standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
  Siedziba Beneficjenta: Gorzów Wielkopolski
  Wartość projektu: 841 781,25 PLN
  Wartość dofinansowania: 841 781,25 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
  Data podpisania umowy: 22.02.2018 r.
 8. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0132/17
  Tytuł projektu: Nowoczesny OPS - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Wólka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
  Siedziba Beneficjenta: Wólka
  Wartość projektu: 387 206,95 PLN
  Wartość dofinansowania: 387 206,95 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.
  Data podpisania umowy: 15.02.2018 r.

Poniżej projekt w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych:

 1. Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0054/17
  Tytuł projektu: Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy
  Nazwa Beneficjenta: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  Siedziba Beneficjenta: Warszawa
  Wartość projektu: 4 206 022,65 PLN
  Wartość dofinansowania: 4 206 022,65 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.
  Data podpisania umowy: 26.02.2018 r.