W kwietniu 2020 roku MRPiPS podpisało 7 umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi"

Poniżej lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0336/19
  Tytuł projektu: Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Łubniany/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach
  Siedziba Beneficjenta: Łubniany
  Wartość projektu: 274 000,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 274 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2021 r.
  Data podpisania umowy: 22.04.2020 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0321/19
  Tytuł projektu: Wzrost efektywności pracy GOPS w Stary Targ
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Stary Targ/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu
  Siedziba Beneficjenta: Stary Targ
  Wartość projektu: 276 462,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 276 462,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 20.04.2020 r.
 3. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0353/19
  Tytuł projektu: Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Lidzbark/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku
  Siedziba Beneficjenta: Lidzbark
  Wartość projektu: 393 937,50 PLN
  Wartość dofinansowania: 393 937,50 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.10.2021 r.
  Data podpisania umowy: 16.04.2020 r.
 4. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0388/19
  Tytuł projektu: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Trzciel/Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Trzciel
  Wartość projektu: 339 725,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 339 725,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 30.09.2021 r.
  Data podpisania umowy: 14.04.2020 r.
 5. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0384/19
  Tytuł projektu: Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Zakroczym/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Zakroczymiu
  Siedziba Beneficjenta: Zakroczym
  Wartość projektu: 352 819,23 PLN
  Wartość dofinansowania: 352 819,23 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 28.02.2022 r.
  Data podpisania umowy: 14.04.2020 r.
 6. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0340/19
  Tytuł projektu: "Pracujemy dla Ciebie" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem
  Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Zakopane / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Siedziba Beneficjenta: Zakopane
  Wartość projektu: 414 896,61 PLN
  Wartość dofinansowania: 414 896,61 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 31.05.2021 r.
  Data podpisania umowy: 14.04.2020 r.
 7. 7. Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0347/19
  Tytuł projektu: WYSOKIE STANDARDY W MOPS W KRAŚNIKU
  Nazwa Beneficjenta: Miasto Kraśnik/Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
  Siedziba Beneficjenta: Kraśnik
  Wartość projektu: 382 234,37 PLN
  Wartość dofinansowania: 382 234,37 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. - 31.07.2022 r.
  Data podpisania umowy: 01.04.2020 r.