W sierpniu 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16, ogłoszonego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lista projektów:

 1. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0037/16
  Tytuł projektu: Romano Waśt- program aktywizacji zawodowej dolnośląskich Romów
  Nazwa Beneficjenta: Mediator Mediator Group S. A.
  Siedziba Beneficjenta: Świdnica
  Wartość projektu: 778 120,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 754 776,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 31.03.2019 r.
  Data podpisania umowy: 17.08.2017 r.
 2. Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0041/16
  Tytuł projektu: Dobre dziś - lepsze jutro
  Nazwa Beneficjenta: Fundacja Krok Naprzód
  Siedziba Beneficjenta: Chrzanów
  Wartość projektu: 766 712,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 743 710,64 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r.
  Data podpisania umowy: 25.08.2017 r.