W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 pt. Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia, publikujemy pierwszą cząstkową listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Po zakończeniu negocjacji wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, Instytucja Organizująca Konkurs zamieści listę prezentującą skład KOP w konkursie nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19.

Załączniki

Pierwsza cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 (PDF, 132.7 KB)