Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ofert na opracowanie koncepcji systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych w ramach konkursu „Młodzież solidarna w działaniu”, którą wykorzystają projektodawcy w trakcie realizacji projektów.

Koncepcja będzie stanowiła załącznik do regulaminu konkursu na wyłonienie projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu”, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy przesyłać do dnia 9 marca 2018 r., w wersji elektronicznej na adres mailowy: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Stolarzewicz: tel. 22 461 63 45, e-mail: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl lub Pani Marlena Konczak: tel: 22 461 63 46, e-mail: marlena.konczak@mrpips.gov.pl

Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania