Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17 pt. "Rozbudowa istniejącego narzędzia prognozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi narzędziami prognostycznymi i bazami danych" oraz raport końcowy z projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17