Nabór otwarty na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.6 "Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych".