Nabór otwarty na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. "Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych" o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 14.12.2020 r.

Pliki do pobrania