W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia” publikujemy listę projektów skierowanych do negocjacji.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 7 wniosków, w wyniku oceny merytorycznej 7 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do negocjacji.

Załączniki

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 (PDF, 184.63 KB)