W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/20 "Wyposażenie podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień Publicznych" publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania