W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej" PO WER publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19