Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu REGIOSTARS Awards, promującego ciekawe projekty dofinansowane z UE prezentujące nowe podejścia do rozwoju regionalnego.

RegioStars 2021

Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie.

W 2021 roku wśród ww. kategorii znalazły się:

  1. SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world
  2. GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting
  3. FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination
  4. URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas
  5. TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021

Zgłoszone projekty będą oceniane przez jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych dziedzinach. To gremium wyłoni zwycięzców w ww. 5 kategoriach.

Więcej informacji na temat kategorii konkursowych, kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, a także praktyczne wskazówki skierowane do uczestników konkursu można znaleźć w Poradniku dla uczestników (PDF)

Internetowa platforma zgłoszeniowa jest otwarta od 9 lutego do 9 maja 2021 r.

W tym roku finaliści zostaną zaproszeni do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który odbędzie się w październiku. Uroczysta ceremonia, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych i nagroda publiczności, będzie miała miejsce w grudniu w Dubrowniku (Chorwacja). Zwycięzcy w pięciu kategoriach otrzymają również płatne partnerstwo medialne warte 5000 euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

UWAGA:

Projekty realizowane w ramach działań, za które odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) przed zgłoszeniem do konkursu muszą być zaakceptowane przez MRPiT i Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Propozycje projektów prosimy wysyłać na adres e-mail: promocja@efs.mrpips.gov.pl