Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — Instytucja Pośrednicząca w PO WER informuje, że zakończona została ocena projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego ocena prowadzona była w nadzwyczajnym trybie wyboru projektów w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Działanie 2.8 PO WER).

Informujemy, iż pozytywnie została zakończona ocena projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, który został wybrany do dofinansowania w ramach nadzwyczajnego trybu wyboru projektu na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązanych wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w ramach naboru nr POWR.02.08.00-IP.03-00-019/20.

Pliki do pobrania