Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — Instytucja Pośrednicząca w PO WER informuje, że zakończona została ocena ostatniego projektu, prowadzona w nadzwyczajnym trybie wyboru projektów w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Działanie 2.8 PO WER).

Projekt „Wspieramy DPS” wyłoniony został w ramach nadzwyczajnego trybu wyboru projektu, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązanych wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w ramach naboru nr POWR.02.08.00-IP.03-00-0102/20 i realizowany będzie przez województwo opolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Pliki do pobrania

Informacja dotycząca projektu wybranego do dofinansowania w nadzwyczajnym trybie wyboru projektów w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w ramach Działania 2.8 PO WER (PDF, 254.4 KB)