Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, iż pozytywnie została zakończona ocena projektów w ramach nadzwyczajnego trybu wyboru projektu na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązanych wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., w ramach Działania 2.20 "Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy", w wyniku której 6 wniosków zostało wybranych do dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. projektów przedstawia załączona tabela.

Pliki do pobrania