W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 "Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia", publikujemy drugą, cząstkową listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Po zakończeniu negocjacji wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, opublikujemy listę prezentującą skład KOP.

Załączniki

Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 (PDF, 136.34 KB)