Instytucja Pośrednicząca POWER - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakończyła ocenę projektu pozakonkursowego złożonego przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego w ramach Działania 2.20 - Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

W wyniku pozytywnej oceny projekt „Edukacja dla rynku pracy. Udział partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności I rozwoju kapitału ludzkiego” uzyskał rekomendację do dofinansowania.

Informacje o projekcie:

  • Tytuł projektu: „Edukacja dla rynku pracy. Udział partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności I rozwoju kapitału ludzkiego”
  • Nazwa Beneficjenta: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego
  • Wartość projektu: 303 083,75 zł
  • Wartość dofinansowania: 303 083,75 zł
  • Okres realizacji projektu: 01.07.2020 - 31.12.2022 r.
  • Data wyboru projektu: 31.08.2020 r.