Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ofert z szacunkowym kosztem w rozbiciu na ceny netto i brutto (wyszczególniając koszt przeniesienia praw autorskich) dla badania ewaluacyjnego dotyczącego „Ewaluacji systemu pożyczkowego” - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy przesyłać do dnia 12 lipca 2017 r., do godz. 16:00 w wersji elektronicznej na adres mailowy: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl.

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Stolarzewicz: tel. 22 461 63 45, e-mail: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl

Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania

  1. Załącznik nr 1 – SOPZ „Ewaluacja systemu pożyczkowego” (PDF, 414.66 KB)
  2. Załącznik nr 2 – formularz oferty (DOC, 126.5 KB)